විවාදයට මෛත‍්‍රී ජනාධිපතිත් ඒවි..! එතුමා හොරකම් නොකරපු – මිනී නොමරපු නායකයෙක්..!

0
227
- Advertisement -

විවාදයට මෛත‍්‍රී ජනාධිපතිත් ඒවි..!
එතුමා හොරකම් නොකරපු – මිනී නොමරපු නායකයෙක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × three =