විල් බැරෝවෙන් බඩු ඇද්ද පුරවැසියා අත් අඩංගුවට. වරද මුව ආවරණ නොපැළද සිටීම.

0
395
- Advertisement -

විල් බැරෝවෙන් බඩු ඇද්ද පුරවැසියා අත් අඩංගුවට. වරද මුව ආවරණ නොපැළද සිටීම.


සුපිරි වෙළදසලකින් භාණ්ඩ රැුගෙන විල් බැරෝවක දමාගෙන ගිය පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඔහු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ – මුව ආවරණයක් නොපැළද සිටීමෙන් නිරෝදායන නීතිය උල්ලංඝණය කරන ලද බවට චෝදනා කරමිනි.

අදාල පුද්ගලයා අළුත්ගම දර්ගා නගරයේ පදිංචිකරුවෙකු බව වාර්තා වේ.

අද සංචරණ සීමා ඉවත් කළ පසුව වාහවනලින් පිටතට යෑම තහනම් බව රජ ය ප‍්‍රකාශයට පත් කර තිබුණි.

මිනිසුන් වීල් බැරෝවලින් බඩු ගෙනයන වීඩියෝ දර්ශන කිහිපයක් ම සමාජ මාධ්‍යයේ හුවමාරු විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − 6 =