විරෝධතා රැළියක් – කොළඹ කොටුවත් අවහිරයි

0
635
- Advertisement -

විරෝධතා රැළියක් හේතුවෙන් කොළඹ ඕල්කට් මාවත කොටුව දුම්‍ රිය පළ ඉදිරිපිට පාර අවහිර වෙයි.

මේ හේතුවෙන් ගාලුමුවදොර පාර ලෝටස් වටරවුම වසා දැමේ.