“විමල් සහ ගම්මන්පිල පාර්ලිමෙන්තුවේ සිටිනවාට වඩා බැසිල් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටීම සුළු ජාතීන්ට සහනයක්..!” විස්සට විරුද්ධ නමුත්, බැසිල්ට පක්ෂව ඡන්දය දුන් බදියුදීන්ගේ මන්ත්‍රී කියයි.

0
654
- Advertisement -

විමල් සහ ගම්මන්පිල පාර්ලිමෙන්තුවේ සිටිනවාට වඩා
බැසිල් පාර්ලිමේන්තුවේ සිටීම සුළු ජාතීන්ට සහනයක්..!”
විස්සට විරුද්ධ නමුත්, බැසිල්ට පක්ෂව ඡන්දය දුන් බදියුදීන්ගේ මන්ත්‍රී කියයි.

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට ඡන්ද විමසූ අවස්ථාවේ දී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 156 ක් ලැබුණි.

කෙසේ වෙතත්, ද්විත්ව පුරවැසියන්ට තිබෙන බාධාව ඉවත් කිරීමේ වගන්තිය සදහා විපක්ෂය වෙනම ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටියේ ය.

එහිදී, ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ඇති බාධාව ඉවත්කරනවාට පක්ෂව ඡන්ද 157 ක් ලැබුණි.
විස්සට විරුද්ධව ඡන්දය දුන් මන්ත්‍රීවරයෙක් ද ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ඇති බාධාව ඉවත්කිරීම සම්බන්ධ වගන්තියට පක්ෂව ඡන්දය දී තිබුණි. එසේ ඡන්දය දී තිබුණේ, රිෂාද් බදියුදීන්ගේ පක්ෂයේ එස්.එම්.එම් මුෂ්රාෆ් මන්ත්‍රීවරයා ය.

බොහො දෙනා, මුෂ්රාෆ් මන්ත්‍රීවරයාගේ එම තීරණය විවේචනයට ලක් කර තිබුණද, තමන් එම තීන්දුව ගත්තේ දේශපාලනික වශයෙන් දුරදිග බලා බව ඔහු පවසයි.

ඔහුට අනුව, බැසිල් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමෙන් පසුව, විමල් සහ ගම්මන්පිල ආදීන්ගේ බලය අඩු වේ. මන්ත්‍රීවරයාට අනුව, විමල් සහ ගම්මන්පිල යනු ජාතිවාදීන් දෙදෙනෙකි. බැසිල් යනු ජාතිවාදියෙකු නොවේ. ඔහු සුළු ජාතික පක්ෂ සමගත්, එම ජනතාව සමගත් යහපත් ගණු දෙනුවක් ඇති ජාතිවාදී නොවන පුද්ගලයෙකි. එබැවින් ඔහු වැනි අයෙකු පාර්ලිමේන්තුවේ සිටීම වැදගත් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + fourteen =