විමල් දුන් සමෘද්ධි පත්වීම් අවලංගුයි.

0
830
- Advertisement -

දින පනස් දෙකේ කුමන්ත‍්‍රණ ආණ්ඩුවේ නිවාස සහ සමාජ සුබ සාධන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්වීම් ලැබූ විමල් වීරවංශ මහතා විසින් ලබා දුන් සමෘද්ධි පත්වීම් 4500 ම අවලංගු වූ බව කෘෂිකර්ම ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාර්මාර්ග හා ධීවර සහ ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා පවසයි. මෙසේ එම පත්වීම් අවලංගු වී ඇත්තේ නිසි ක‍්‍රමවේදයකට අනුව එකී පත්වීම් ලබා දී නොමැති බැවිනි. බලරහිත වූ එම පත්වීම් යළි සක‍්‍රීය කිරීමට වත්මන් සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා කටයුතු කරමින් සිටින බවද අමාත්‍ය වරයා පවසා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − four =