විපක්ෂයේ පහක් ආණ්ඩුවට. මන්ත්‍රීවරු බා ගැනීමේ මෙහෙයුම බැසිල් රාජපක්ෂ භාර ගනී.

0
867
- Advertisement -

විපක්ෂයේ පහක් ආණ්ඩුවට.
මන්ත්‍රීවරු බා ගැනීමේ මෙහෙයුම
බැසිල් රාජපක්ෂ භාර ගනී.


විසිවන සංශෝධනය සදහා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පස් දෙනෙකුගේ සහයෝගය ලබා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ආණ්ඩුව දියත් කර ඇති බවත්, එම මෙහෙයුම සදහා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා නායකත්වය දෙන බවත්, සති අන්ත ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

විපක්ෂය නියෝජනය කරන මුස්ලිම් පක්ෂයක සහාය, මේ අනුව විසිවන සංශෝධනය සදහා හිමිවනු ඇති.

කතානායකද ඇතුළත්ව ගණන් බැලූ විට දැනට ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී ධූර 150 ක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ තිබේ. කතානායක අත්හළ විට එම සංඛ්‍යාව 149 කි. ඒ අනුව, විසිවන සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීම සදහා විපක්ෂයේ එක් මන්ත්‍රී ධූරයක් ආණ්ඩුවට අවශ්‍යව තිබේ.

එක් මන්ත්‍රීධූරයක් වෙනුවට, මන්ත්‍රීධූර පහක් විපක්ෂයෙන් ලබා ගැනීමට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =