විපක්ෂයේ දැඩි විරෝධතා මැද්දේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර දිවුරුම් දෙයි. විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කළු සාටක පළදිති.

0
300
- Advertisement -

විපක්ෂයේ දැඩි විරෝධතා මැද්දේ
ප්‍රේමලාල් ජයසේකර දිවුරුම් දෙයි.
විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කළු සාටක පළදිති.

මරණ දඩුවම ලබා බන්ධනාගාරගතව සිටින ප්‍රේමලාල් ජයසේකර හෙවත්, චොකා මල්ලී, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීම මීට සුළු මොහොතකට පෙර සිදු විය.

ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දුන් අවස්ථාවේ දී, විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දැඩි විරෝධය එල්ල විය.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ඇතුළු පිරිස කළු සාටක පැළද ඔවුන්ගේ විරෝධය දැක්වී ය.

මීට පෙර අවස්ථාවක දී සරත් ෆොන්සේකා මහතා බන්ධනාගාරගතව සිටියදී, පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර සදහා සහභාගීවීමට ඔහුට අවසර නොදීම සම්බන්ධයෙන් ද කරුණු දැක්වීම් ඉදිරිපත් විය.