විපක්ෂනායක කතා කරද්දී මයික‍්‍රෆෝනය ඕෆ් කරන්නේ කවුද . . ?

0
49
- Advertisement -
Share
60 / 100

විපක්ෂනායක කතා කරද්දී මයික‍්‍රෆෝනය ඕෆ් කරන්නේ කවුද . . ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + thirteen =