විධායක ජනාධිපති දූරය අහෝසි කරනවාට මම විරුද්ධයි.

0
760
- Advertisement -

කැබිනට් රැස්වීමට පෙර, අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ අමාත්‍ය රැස්වීමේ දී, විධායක ජනාධිපති දූරය අහෝසි කිරීම සදහා ගෙන එන යෝජනාවට තමන් තරයේ විරුද්ධ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් පේ‍්‍රමදාස මහතා පවසා තිබේ. විධායක ජනාධිපති දූරය අහෝසි කිරීමේ යෝජනාවක් ගෙන එනවානම්, එය කළ යුත්තේ ජනාධිපති මැතිවරණයට පසුව බව ඔහුගේ අදහස වී තිබේ.