විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය; රට විරු දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම අත්හිටුවයි.

0
668
- Advertisement -

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය;
රට විරු දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම අත්හිටුවයි.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කම්කරු අමාත්‍යවරයාව සිටි කාලයේ පටන් ක්‍රියාත්මක වූ, රට විරු පවුල්වල දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ වැඩසටහන, විදේශ කාර්යාංශය මගින් අත්හිටුවා ඇති බව අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරයි.

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන්, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පාඩු ලබන බව පවසමින් මෙම ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවා තිබේ.

මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ ශිෂ්‍යත්ව ව්‍යාපෘතිය යටතේ, රට විරු පවුල්වල, පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත්වන දරුවකුට රුපියල් 15,000 ක් ද, සාමාන්‍ය පෙල සමත්වන දරුවෙකුට රුපියල් 20,000 ක් ද උසස් පෙළ සමත් දරුවකුට රුපියල් 30,000 ක් ද වශයෙන් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කර තිබුණි.