විදේශීය හමුදා ගෙන්වීමේ අවශ්‍යතාවක් නෑ.

0
771
- Advertisement -

ඇමරිකානු හමුදාව හෝ වෙනත් විදේශීය හමුදාවක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ කිසිදු අදහසක් රජයට නැති බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. විපක්ෂයේ ඇතැම් මන්ත‍්‍රීවරු එල්ල කරන චෝදනාවන්ට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා පැවසූවේ විදේශීය හමුදාවන් ගෙන්වා ගැනීමට කටයුතු නොකළත්, ත‍්‍රස්තවාදය පරාද කිරීම සදහා විදේශීය බුද්ධි සේවා ආයතන සහ විශේෂඥ සහාය ලබා ගැනීමට රජය කටයුතු කරන බවයි.