“විදේශයන්හි සිර වී සිටින පිරිස් යළි මව්බිමට ගෙන්වා ගන්න යැයි ආණ්ඩුවට නියෝග කරන්න..!” ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්.

0
628
- Advertisement -

විදේශයන්හි සිර වී සිටින පිරිස් යළි මව්බිමට
ගෙන්වා ගන්න යැයි ආණ්ඩුවට නියෝග කරන්න..!”
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්.

කොරෝනා උවදුර මධ්‍යයේ පීඩාවට පත්ව, විදේශයන් හී සිරවී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් නැවත මව්බිමට ගෙන්වා ගන්නා ලෙස ආණ්ඩුවට නියෝග කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.

නීතීඥභාවය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙන, සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු සහ මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ව සිටින අපේක්ෂකයෙකුවන නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා විසින් මෙම පෙත්සම ගොනු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + 9 =