විදුහල්පතිවරු සහ ගුරුවරු වැඩ වර්ජනයක…!

0
627
- Advertisement -

එළඹෙන 13 වන දා දීප ව්‍යාප්ත සංකේත වැඩ වර්ජනයක් පැවැත්වීමට විදුහල්පති සහ ගුරු සේවයේ වෘත්තීය සමිති තීරණය කර ඇති බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා පවසයි. ගුරු සහ විදුහල්පති ශ්‍රේණිවල වැටුප් ඉහළ දමන ලෙසත්, 2017 වසරේ සිට පවතින වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන ලෙසත් ආණ්ඩුවට බලකරමින් අදාල වෘත්තීය කි‍්‍රයා මාර්ගය ගන්නා බවත්, ලංකා ගුරු සංගමය සමඟ තවත් වෘත්තීය සමිති 17 ක් වැඩ වර්ජනයට එක් වන බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා පවසයි.