විදුලි සැපයුම යතා තත්ත්වයට පත් වීමට කොපමණ වෙලාවක් යයිද..?

0
382
- Advertisement -

විදුලි සැපයුම යතා තත්ත්වයට පත් වීමට
කොපමණ වෙලාවක් යයිද..?

දිවයිනට බලපැවැත්වෙන පරිදි මේ වන විට විදුලිය ඇන හිටීමක් සිදුව තිබේ.

කෙරවල පිටිය බලාගාරයට සම්බන්ධ උප පොලක සිදුව ඇති දෝෂයක් හේතුවෙන් මෙසේ විදුලිය ඇන හිට ඇති බව වාර්තා වේ.

නැවත විදුලි සැපයුම යතා තත්ත්වයට පත් කිරීම සදහා කටයුතු සිදු වෙමින් පැවතිය ද විදුලිය යළි යථා තත්ත්වයට පත් වීම සදහා කොපමණ කාල වේලාවක් ගතවේවිද යන්න ගැන නිශ්චිතව පැවසිය නොහැකි බව විදුලි බල අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා පැවසූ බව සිරස නිවුස් ෆස්ට් වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − eight =