විදුලිය බිද වැටීමෙන් දුම්රිය ගමන්ද ප‍්‍රමාද වේ.

0
114
- Advertisement -

විදුලිය බිද වැටීමෙන්
දුම්රිය ගමන්ද ප‍්‍රමාද වේ.


රට පුරා විදුලිය බිද වැටීම දුම්රිය සේවයටද බලපා ඇති බව වාර්තා වේ.

කොළඹ කොටුවෙන් ආරම්භවන දුම්රිය ගමන් ප‍්‍රමාද වන බව දුම්රිය පාලක මන්දිරිය පවසයි.
විදුලිය බිද වැටීම, දුම්රිය මාර්ග සංඥා පද්ධතියටද බලපා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − seven =