විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඉල්ලා අස්වෙයි.

0
178
- Advertisement -

විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති
ඉල්ලා අස්වෙයි.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස පසුගිය දා පත්වීම් ලැබූ එම්.එම්.සී ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා, පෙබරවාරි පළමුවැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා වන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

පුද්ගලික හේතුවක් මත තමන් ඉල්ලා අස්වන බව ඔහු පවසයි.

විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා පිළිගත් කි‍්‍රයාපටිපාටියෙන් බැහැරව, වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය, විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට එරෙහිව දැඩි විරෝධයක් පළ කර තිබුණි.

එහි ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස, ඊයේ දිනයේ දී අළුත් සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකු විදුලිබල මණ්ඩලය සදහා පත් කළේ ය.