විජේදාස රාජපක්ෂ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය එපා කියයි. කැබිනට් අමාත්‍යධූරයක් ම අවශ්‍ය බව කියයි.

0
410
- Advertisement -

විජේදාස රාජපක්ෂ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය එපා කියයි.
කැබිනට් අමාත්‍යධූරයක් ම අවශ්‍ය බව කියයි.

මෙවර මහ මැතිවරණයෙන්, පොහොට්ටු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සදහා තරග වැදුණු, හිටපු අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ, නව ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ දී ඔහුට පිරි නැමූ රාජ්‍ය ආමාත්‍ය ධූරය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවත්, තමන්ට කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයක් අවශ්‍ය බවත් පවසා ඇති බව වාර්තා වේ.

ඔහුට පිරිනමා ඇත්තේ, අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයයි.
එම ධූරය භාරගැනීම ඔහු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − three =