විජමු ලොකු බණ්ඩාර කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වේ.

0
405
- Advertisement -

විජමු ලොකු බණ්ඩාර
කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වේ.


හිටපු කතානායකවරයෙකු වන, විජමු ලොකු බණ්ඩාර මහතා, කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ මහතා මේ වන විට, කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + five =