විජමු ලොකු බණ්ඩාර කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වේ.

0
231
- Advertisement -

විජමු ලොකු බණ්ඩාර
කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වේ.


හිටපු කතානායකවරයෙකු වන, විජමු ලොකු බණ්ඩාර මහතා, කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බව තහවුරු වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ මහතා මේ වන විට, කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියි.