විගණන කොමිසම අහෝසි කරනවාට විගණන සේවා සංගමයේ විරුද්ධයි. ජනපති හමුවීමට අවස්ථාවක් ඉල්ලයි.

0
314
- Advertisement -

විගණන කොමිසම අහෝසි කරනවාට
විගණන සේවා සංගමයේ විරුද්ධයි.
ජනපති හමුවීමට අවස්ථාවක් ඉල්ලයි.

19 වන සංශෝධනයෙන් හදුන්වා දී තිබෙන ස්වාධීන විගණන කොමිසම, 20 වන සංශෝධනය යටතේ ඉවත් කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා විගණන සේවා සංගමය සිය විරෝධය පළ කරයි.

19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ කොතෙකුත් අඩුපාඩු තිබිය හැකි වුවත්, ස්වාධීන විගණන කොමිසමක් හදුන්වා දී ම 19 න් කරන ලද විශිෂ්ඨ කාර්යයක් බවයි එම සංගමයේ අදහස.

මේ සම්බන්ධයෙන්, මෙම සතිය තුළ දී ජනාධිපතිවරයා හමු වී සාකච්ඡා කිරීමට තම සංගමය අදහස් කරන බවද, එම සංගමයේ ලේකම්, ආර්.එම්.පී.ඒ. ජනක මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × three =