වැළකෙන හැටි වගේ ම ආසාදනය වුනොත් කරන්න ඕන දේවල් ගැනත් දැන ගන්න 1999 කතා කරන්න.

0
144
- Advertisement -
Share
5 / 100

වැළකෙන හැටි වගේ ම ආසාදනය වුනොත් කරන්න ඕන දේවල් ගැනත් දැන ගන්න 1999 කතා කරන්න.

සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය මගින්, කොරෝනා පිළිබදව තොරතුරු මහජනතාවට ලබා දීම සදහා දුරකථන අංකයක් හදුන්වා දී තිබේ. එම දුරකථන අංකය වන්නේ 1999 යන්නයි.

මෙම දුරකථන අංකය පැය විසි හතරේ ක්‍රියාත්මක වන අතර, භාෂා තුනින් ම ඊට සම්බන්ධ විය හැකි ය.

කිසියම් පුද්ගලයෙකු, තමන්ට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි සැක කරන්නේ නම්, මෙම දුරකථන අංකයට අමතා, ඔහු හෝ ඇය ගත යුතු ඉදිරි පියවර පිළිබදව විමසා සිටිය හැක. එවැනි අවස්ථාවක දී, අවශ්‍ය සෑම උපදෙසක් ම ලබා දීමට ඔවුන් සූදානම් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 18 =