වැලි ව්‍යාපාරික මිත‍්‍රයා වෙනුවෙන් ඇමති ලොකුගේ අඩු මිලට දුම්රිය ධාවනය කරවයි. මාසෙකට පාඩුව ලක්ෂ 16 යි.

0
498
- Advertisement -

වැලි ව්‍යාපාරික මිත‍්‍රයා වෙනුවෙන්
ඇමති ලොකුගේ අඩු මිලට දුම්රිය ධාවනය කරවයි. මාසෙකට පාඩුව ලක්ෂ 16 යි.

වැලි ප‍්‍රවාහනය කරන මිතුරෙකුට සහන ලබා දීම සදහා දුම්රිය ආඥා පනත වෙනස් කර ඇති බවට ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේට මහතා චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

සමස්ත ලංකා දුම්රිය වෘතිකයන්ගේ සංගමය විසින් මෙම චෝදනා එල්ල කර තිබේ.

පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට, එරාවුර් සිට කොළඹ දක්වා වැලි ප‍්‍රවාහනය කිරීමේ දුම්රිය සේවාවක් ආරම්භ කර තිබේ. කොළඹ සිට එරාවුර් දක්වා කිලෝ මීටර් 340 ක් දුම්රිය ගමන් කළ යුතු අතර, නැවත එරාවුර් සිට කොළඹ දක්වා තවත් කිලෝමීටර් 340 ක් අදාල දුම්රිය ධාවනය විය යුතු ය. ඒ අනුව, මෙම දුම්රිය එක් දිනකට ගමන් කරන දුර ප‍්‍රමාණය කිලෝමීටර් 680 කි.

සෑම දින තුනකට වරක්ම දුම්රිය ධාවනය වන නිසා, අදාල දුම්රිය මාසයකට දින දහයක් මෙම ගමන් වාර සම්පූර්ණ කරයි.

දුම්රිය ධාවනය සදහා කිලෝ මීටර් එකකට රුපියල් 925 ක් අය කළ යුතු බවට නියම කර තිබුණත්, අමාත්‍යවරයාගේ මැදිහත් වීමෙන්, කොළඹ සිට එරාවුර් දක්වා ගමන් කරන දුම්රිය සදහා අය කරන මුදල කිරෝමීටර් එකකට රුපියල් 462.50 ක් ලෙස 50% කින් අඩු කර තිබේ.

අමාත්‍යවරයා මෙය කර ඇත්තේ, ඔහුගේ හිත මිතුරු වැලි ව්‍යාපාරිකයා වෙනුවෙන් බවයි වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරන්නේ.

අමාත්‍යවරයා මෙසේ මිල අඩු කර ඇත්තේ, වැලි ගෙන ඒම සදහා එරාවුර් බලා යන ගමන සදහා පමණි. වැලි පටවාගත් දුම්රිය නැවත කොළඹ එන ගමන සදහා – සාමාන්‍ය ලෙස කිලෝමීටරයට රුපියල් 925 ක් අයකරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයාගේ අදහස වී ඇත්තේ, දුම්රියෙන් භාණ්ඩ ප‍්‍රවාහනය සදහා ව්‍යාපාරිකයන් දිරිගැන්වීම සදහා තමන් එසේ කළ බවයි.

කෙසේ වෙතත්, දුම්රිය වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරන ආකාරයට, අමාත්‍යවරයාගේ මම තීරණයෙන් – දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට මසකට සිදුවන පාඩුව රුපියල් 1698300 කි.

සන්ඬේ මෝර්නිං පුවත්පත ඇසුරෙනි.