වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ උණුසුම් තත්ත්වයක්.

0
1361
- Advertisement -

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ උණුසුම් තත්ත්වයක්.

වැලිකඩ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය තුළට, බන්ධනාගාර තාප්පයට ඉහලින් වීසි කරන ලද පාර්සලයක් හේතුවෙන්, බන්ධනාගාරය තුළ නොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇතිව ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා පළ වේ.

බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයට වීසි කරන ලද පාර්සලය බෝම්බයක් යැයි සැක කර ඇති බැවින්, බෝම්බ නිශ්ක්‍රීය අංශයද කැදවා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් අදාල පාර්සලය තුළ තිබී ඇත්තේ හෙරොයින් සහ ජංගම දුරකථනයක් බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 4 =