“වැඩිපුර කන්ටේනර් එන්නේ ඉන්දියාවෙන් නිසා නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට දෙන්න ඕනෑ කියල හිතනවානම් ඒක මෝඩකමක්..!”

0
465
- Advertisement -

“වැඩිපුර කන්ටේනර් එන්නේ ඉන්දියාවෙන් නිසා
නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට දෙන්න ඕනෑ කියල හිතනවානම්
ඒක මෝඩකමක්..!”

කොළඹ වරාය තුළ සිදුවන ගනුදෙනුවලින් 82 % ක පමණ ප්‍රමාණයක් ප්‍රති අපනයනයන් බවත්, එම ප්‍රති අපනයනයන්ගෙන් 66% ක් පමණ, ඉන්දියාව සමග සිදුවන ගනු දෙනු බවත්, එම නිසාම, වරාය පිළිබදව කතා කිරීමේ දී ඉන්දියාව අමතක කළ නොහැකි බවත්, වරායේ ඉදිරි අනාගත ගමන අප යා යුත්තේ ඉන්දියාව සමග බවත් අදහසක් පවතී.

කෙසේ වෙතත්, අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා මෙම අදහස තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි. කොළඹ වරාය බදු වරායක් තමන්ටම හදා ගැනීමට ඉන්දියාවට හැකියාව තිබුණානම්, ඔවුන් එය කරන බවත්, ප්‍රති අපනයනය සදහා ඉන්දියාවට කොළඹ වරාය භාවිතා කිරීමට සිදුව ඇත්තේ කොළඹ වරායේ ඇති විශේෂත්වය නිසා බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

එම නිසා, කොළඹ වරාය තුළ සිදුවන ප්‍රති අපනයනයන්ගෙන් බහුතරය ඉන්දියාවට අදාල ගනු දෙනු බව කියමින් වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට දීම සාධාරණීකරණය කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නම්, එය මෝඩ තර්කයක් බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =