වැඩබලන පොලිස්පතිට එරෙහිව පොලිස් පොඞ්ඩන්ගෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්.

0
444
- Advertisement -
Share

වැඩබලන පොලිස්පතිට එරෙහිව
පොලිස් පොඞ්ඩන්ගෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්.

ජාතික පොලිස් කොමිසමේ චක්‍රලේඛයට අනුව සපුරාලිය යුතු සියළු සුදුසුකම් සපුරා තිබියදීත්, තමන්, උපපොලිස් පරීක්ෂක තනතුරු සදහා උසස් නොකිරීමෙන් තමන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය වී ඇති බව ප්‍රකාශ කරමින්, පොලිස් සැරයන්වරු 366 දෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලිකි අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.

ඔවුන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තමන්ට හිමි විය යුතු උසස් වීම් ලබා දෙන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට නියෝග කරන ලෙසයි.

පෙත්සම්කරුවෝ සියළු දෙනාම, පොලිස් සේවයේ වසර 30 ක සේව කාලයක් සැපුරූ අය වන අතර, ඔවුන් එම කාල සීමාවෙන් වසර 13 ක් ම පොලිස් සැරයන්වරු ලෙස කටයුතු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − five =