වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාම් ඔයිල් ආයනයනය තහනම්.!

0
362
- Advertisement -

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි
පාම් ඔයිල් ආයනයන තහනම්.!


ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, පාම් ඔයිල් මෙරටට ගෙන්වීම අත්හිටුවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + fourteen =