වසර 16කට පසු ඇමරිකාවෙ යලි මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක වෙයි

0
639
- Advertisement -

වසර 16කට පසු මරණ දඬුවම යලි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇමරිකා රජය තීරණය කර ඇති බව එරට අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =