වසරකට ළමා අපයෝජන දස දහසක්. ළමා මව්වරු පනහක්.

0
341
- Advertisement -

වසරකට ළමා අපයෝජන දස දහසක්.
ළමා මව්වරු පනහක්.


වසරකට ළමා අපයෝජන දස දහසක් පමණ වාර්තා වන බව ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසයි.

එමෙන්ම ළමා මව්වරු පනහක් පමණ වසරක දී වාර්තාවන බවද පැවසේ.

වැඩිම ළමා අපයෝජන ප‍්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ, මොණරාගල, අනුරාධපුරය සහ පොළොන්නරුව යන දිස්ත‍්‍රික්කවලිනි.

මොණරාගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ පමණක්, අපයෝජන හෝ ළමා හිංසන හේතුවෙන් දරුවන් පන්සියයක් පමණ පාසල් යෑම නවතා දමන බවද පැවසේ.

ළමා මව්වරුන් වෙනුවෙන්, ළමා ගර්භනී රෝහලක අවශ්‍යතාවයක් ඇති බවද ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය යෝජනා කරයි.