වසරකට දහසක් භික්ෂූන් ශාසනය හැර යති.

0
616
- Advertisement -

වසකරට, භික්ෂූන් දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිවුරු හැර ශාසයෙන් ඉවත් වන බව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පවසයි. දිගන ප්‍රදේශයේ ආගමික වැඩසටහනකට එක් වෙමින් අමාත්‍ය වරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය. භික්ෂූන් වෙනුවෙන් විශේෂ රක්ෂණාවරණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමන් සූදානමින් සිටින බවද අමාත්‍ය වරයා පැවසී ය.