වසන්ත සේනානායකට රාජ්‍ය ඇමති ධූරයක්

0
755
- Advertisement -

විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත සේනානායක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් ලබා දී තිබෙනවා