වසංගතයට සාර්ථකව මුහුණ දෙනරටවල් අතරෙන් චීනය අංක එක. ලංකාව අංක දෙක. වියට්නාමය 09.

0
279
- Advertisement -
Share
6 / 100

වසංගතයට සාර්ථකව මුහුණ දෙනරටවල් අතරෙන් චීනය අංක එක.
ලංකාව අංක දෙක. වියට්නාමය 09.

කොරෝනා වසංගතය හා සටන් කිරීමේ දී, වඩාත්ම සාර්ථකව ඊට මුහුණ දුන් රට ලෙස චීනයත්, චිනයට පසුව වසංගතයට සාර්ථකව මුහුන දුන් රට ලෙස ලංකාවත්, ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල ඉදිරියට පැමිණ තිබේ.

විවිධ කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදු කර ඇත්තේ චීනයේ සමීක්ෂණ ආයතනයක් මගිනි. <YICAI Research Institute in China>

මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව, නවසීලන්තය අංක අටටත් වියට්නාමය අංක 09 ටත් පැමිණ තිබේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව, ඊයේ දිනය වන විට, කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මිය ගිය ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව නම ලක්ෂ අසූ පන් දහසකට වඩා වැඩිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + 14 =