“වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත පිළිබද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිගමනය ලැබුණා.” කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන.

0
443
- Advertisement -

“වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත පිළිබද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිගමනය ලැබුණා.”
කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන.

කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිගමනය තමන් වෙත ලැබුණු බව කතානායක පවසයි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව එළැඹෙන 18 වන දා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙන බව කතානායකවරයා පවසයි.

කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබද පාර්ලිමේන්තු විවාදය ඊයේ දිනයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු අතර, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව නොලැබී තිබීම හේතුවෙන් ඊයේ එම විවාදය නොපැවැත්විණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + 9 =