වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත පිළිබද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව කතානායක දැනුම්දෙයි.

0
661
- Advertisement -

වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත පිළිබද
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව කතානායක දැනුම්දෙයි.


වරාය නගර පනත් කෙටුම්පත පිලිබද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව අද පෙරවරුවේ දී කතානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙන ලදී.

එම තීන්දුවට අනුව, වරාය නගර පනත් කෙටුම්පතට ඇතුළත් ඇතැම් වගන්ති ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවත්, ඇතැම් වගන්ති සදහා තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්‍ය බවත්,
තවත් ඇතැම් වගන්ති සදහා ජනමත විචාරණයකට යා යුතුව ඇති බවත් සදහන්ව ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × five =