වරාය අධිකාරියේ සභාපති දයා රත්නායක ඉවත්කරයි. අනූෂ පැල්පිට ඉල්ලා අස් වේ.

0
938
- Advertisement -

වරාය අධිකාරියේ සභාපති දයා රත්නායක ඉවත්කරයි.
අනූෂ පැල්පිට ඉල්ලා අස් වේ.

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ලේකම් අනූෂ පැල්පිට මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අතර, ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති, දයාරත්නායක මහතා එම ධූරයෙන් ඉවත්කර තිබෙන බවටද මාධ්‍ය වාර්තා වේ.

දයාරත්නායක මහතාගෙන් පුරප්පාඩු වූ ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ධූරය සදහා, කපිතාන් නිහාල් කැප්පෙටිපොළ මහතා පත් කර තිබේ.

නිහාල් කැප්පෙටිපොළ මහතා විශ‍්‍රාමික හාබර් මාස්ටර්වරයෙකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − five =