වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරයි.

0
838
- Advertisement -

වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කරමින්
අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින්, වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටළුකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන්, මේ වන විට, වරාය වෘත්තීය සමිති අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළැඹ සිටිති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × five =