වරායේ හිරවුණු කන්ටේනර් මුදා ගැනීමට තවමත් එක ඩොලරයක්වත් මුදාහැර නෑ..!

0
67
- Advertisement -

වරායේ හිරවුණු කන්ටේනර් මුදා ගැනීමට
තවමත් එක ඩොලරයක්වත් මුදාහැර නෑ..!


අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහිත කන්ටේනර් 1500 ක් පමණ, එම කන්ටේනර් මුදා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය ඩොලර් නොමැතිවීම හේතුවෙන් කොළඹ වරායේ හිරවී ඇති බවත්, ඒ සදහා අවශ්‍ය ඩොලර් ඉක්මනින්ම නිකුත් කරන බවත් වෙළද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පසුගිය දා පැවසූව ද, ඊයේ වන විටත් අදාල කන්ටේනර් මුදා ගැනීමට අවශ්‍ය ඩොලර් මුදා හැර නැති බව වාර්තා වේ.

අමාත්‍යවරයා පවසා තිබුණේ, අදාල කන්ටේනර් මුදා ගැනීම සදහා ඩොලර් මිලියන 25 ක් ලබා දෙන බවයි.

නමුත් එම ඩොලර් ප‍්‍රමාණය මේ දක්වා නිකුත් කර නැත.

භාණ්ඩ ආනයන කරුවන් ඔවුන්ගේම ආකාරයකට ඩොලර් සොයා ගෙන, හිරවී තිබෙන කන්ටේනර් එක දෙක මුදා ගනිමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − three =