වනාතවිල්ලුවේත් අක්කර සිය ගණනක් විනාශයි.

0
358
- Advertisement -

වනාතවිල්ලුවේත් අක්කර සිය ගණනක් විනාශයි.

වනාතවිල්ලුව, එළුවන්කුලම, කුරටියාමොහොට්ටේ වනාත්තර ප්‍රදේශයකින් අක්කර සිය ගණනක් ප්‍රාද්ශීය දේශපාලනඥයෙකු සහ ඔහුගේ අනුගාමිකයන් පිරිසක් විසින් කපා කොටා ගිනි තබා ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් විමර්ෂණ අරඹා ඇති බවද පැවසේ.