වනජීවී අමාත්‍ය එස්.එම් චන්ද්‍රසේනගේ තවත් වැඩක්. කලාවැව රක්ෂිතයෙන් අක්කර 100 ක් අඹ වගාවකට.

0
926
- Advertisement -
Share

වනජීවී අමාත්‍ය එස්.එම් චන්ද්‍රසේනගේ තවත් වැඩක්. කලාවැව රක්ෂිතයෙන් අක්කර 100 ක් අඹ වගාවකට.

වනජීවී අමාත්‍ය එස්.එම් චන්ද්‍රසේන මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන්, කලා වැව රක්ෂිතයට අයත් භූමියෙන් අක්කර 100 ක්, අඹ වගාවක් සදහා පුද්ගලික සමාගමකට ලබා දීමේ සූදානමක් පවතින බව පරිසර වේදීන් පවසයි.

අමාත්‍යවරයා විසින්, අඹ වගාවක් සදහා පෞද්ගලික සමාගමට පවරා දීමට යන භූමිය අලිමංකඩක් බවද පැවසේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් පරිසරවේදී සංජීව චාමිකර මහතා පළ කර තිබෙන අදහස් ඇතුළත් ප්‍රවෘත්තීන් කිහිපයක්ම ඒ මහතාගේ නිල ෆේස් බුක් ගිණුමේ පළ කර තිබේ.

මෙම අඹ වගාව සදහා ඇමතිවරයාගේ ආයෝජනයක් ද තිබෙන බවට ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − eight =