වද සැත්කම් චෝදනාව..! එකදු කාන්තාවක් හෝ පරීක්ෂණයට නොයයි.

0
1502
- Advertisement -
Share

වෛද්‍ය ෂාෆී විසින් තමන් වද භාවයට පත් කරන ලදැයි චෝදනා කර ඇති එකදු කාන්තාවක් හෝ, ඇත්තටම වෛද්‍යවරයා එවැන්නක් කළාද නැද්ද කියා පරීක්ෂා කර බලා ගැනීමට මේ වනතෙක් ඉදිරිපත් වී නැති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

අදාල කාන්තාවන් පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා කොළඹ කාසල් රෝහල සහ ද සොයිසා රෝහල සූදානම් කර තිබුණත් මේ වන තෙක් එකදු කාන්තාවක් හෝ අදාල පරීක්ෂණ සිදු කර ගැනීම සදහා රෝහල් වෙත පැමිණ නැත.

වෛද්‍යවරයා විසින් අදාල කාන්තාවන්ගේ පැලෝපීය නාලවලට හානි කර ඇති බවට චෝදනා එල්ල කලද, එකී චෝදනාව එල්ල කළ කිසිදු පාර්ශ්වයක්, වෛද්‍යවරයා විසින් සැබෑවටම කාන්තාවන්ගේ පැලෝපීය නාලවලට හානි කර ඇද්ද කියා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂා කර බැලීමට එකඟ නොවී පුදුම සහගත තත්ත්වයකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × four =