වතුකම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 ක් කරනු..!

0
691
- Advertisement -

වතු කම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 ක් කරන ලෙසට බල කරමින් දේශපාලන පක්ෂ, සිවිල් සංවිධාන සහ කලාකරුවන් විසින් දියත් කර ඇති විරෝධතා ව්‍යාපාරයේ තවත් එක් විරෝධතාවයක් ඊයේ සවස පාර්ලිමේන්තු වට රවුමේ දී පැවැත්විණ. මේ වන විට රජයේ මැදිහත් වීමෙන් වතුකම්කරු දිනක වැටුප රුපියල් 800 ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × five =