“වතුකම්කරු දිනක වැටුප රු. 1000 ක් කිරීම” අගමැති සහ වතු හාම්පුතුන් අතර ඊයේ සාකච්ඡාවත් අසාර්ථකයි.

0
536
- Advertisement -

වතුකම්කරු දිනක වැටුප රු. 1000 ක් කිරීම
අගමැති සහ වතු හාම්පුතුන් අතර ඊයේ සාකච්ඡාවත් අසාර්ථකයි.

වතුකම්කරුවකුගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් 1000 ක් කිරීම, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ජනාධිපතිවරණ පොරොන්දු අතර තිබුණු එක් ප්‍රධාන පොරොන්දුවකි.

මෙම වැටුප් වැඩිවීම මාර්තු මාසයේ සිට බලපැවැත්වෙන ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන බව, කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ද පොරොන්දු වී තිබුණි. නමුත් එය සිදු වූ වේ නැත.

වතු කම්කරු දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් කිරීමේ යෝජනවා සමග, ඊයේ දිනයේ ද, වතු හාම්පුතුන් සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර හමුවක් සිදුව තිබේ.

එම සාකච්ඡාවද අවසන් වී ඇත්තේ එකග තාවයෙන් තොරව බව වාර්තා වේ.

මෙම මැතිවරණයට පෙර, වතු කම්කරු දිනෙක වැටුප රුපියල් 1000 කරනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා සිතුවත්, එය එසේ නොවන බව පෙනී යයි.

නැවත සති කිහිපයකින් වතු හාම්පුතුන් සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමු වීමට නියමිතව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 4 =