වතුකම්කරුවන්ගේ දිනක වැටුප වැඩි කිරීමට ගත් තිරණයට ඔවුන් සතුට පළ කරයි

0
464
- Advertisement -

වතුකම්කරුවන්ගේ දිනක වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා ඉහළ දැමිමට රජය ගෙන ඇති පියවරට උඩරට වතු කම්කරුවෝ සිය සතුට පළකර සිටිති.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් වතු කම්කරුවන්ගේ දිනක වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා ඉහළ දැමිමට පියවර ගෙන ඇති බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන් නව  රජයට සිය සතුට හා කෘතඥතාවය   ප්‍රකාශ කර සිටින බවද  ඔවුහු පවසති.

බලයට පත් වු සෑම රජයක්ම මැතිවරණවලදි  තමන්ගේ ඡන්දය ලබා ගැනීමට වැටුප් වැඩි කරදෙන බවට පොරොන්දු දෙන බවත්, එහෙත් මැතිවරණ ජයග්‍රහණවලින් පසුව එම දුන් පොරොන්දු කිසිවක් ඉටු නොකර තමන් රවටන ලද  බව වතු කම්කරුවෝ පවසති.

එහෙත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා සිය මැතිවරණයේදි වතු කම්කරුවන්ගේ දිනක වැටුප රුපියල් 1000 ක් දක්වා ඉහළ දමන බවට ලබා දුන් පොරොන්දුව ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් සමස්ත  උඩරට වතු ජනතාවම නව රජයට ස්තුතිය මෙන්ම ඉදිරි මැතිවරණවලදී  සිය සහයෝගය ලබා දෙන බවද ඔවුහු වැඩිදුරටත් පවසති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 − 1 =