වට්ස් ඇප් ඔස්සේ හුවමාරුවන බුද්ධි තොරතුර ගැන පොලිස් මූලස්ථානයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්.

0
130
- Advertisement -

වට්ස් ඇප් ඔස්සේ හුවමාරුවන බුද්ධි තොරතුර ගැන
පොලිස් මූලස්ථානයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්.


වට්ස් ඇප් සමාජ මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ හුවමාරුවෙමින් පවතින ආන්දෝලනාත්මක බුද්ධි තොරතුර සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූලස්ථානය විශේෂ පැහැදිලිකිරීමක් සිදු කර තිබේ.
එම පැහැදිලිකිරීම ඇතුළත් අදාල නිවේදනය පහත උපුටා දක්වා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − 10 =