ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය; කොරෝනා සමඟ හොදින්ම සටන් කළ රටවල් පහ නම් කරයි. ලංකාව ඒ අතර නෑ.

0
3926
- Advertisement -

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය;
කොරෝනා සමඟ හොදින්ම සටන් කළ රටවල් පහ නම් කරයි.
ලංකාව ඒ අතර නෑ.

පසුගිය ජූලි 27 වන දා, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් කොරෝනා වසංගතය මර්දනය කිරීමේ හොදම රටවල් පහ තෝරා ප්‍රසිද්ධ කර තිබුනද එම රටවල් අතරට ලංකාවේ නම ඇතුළත්ව නැති බව රාවය පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නම් කරන ලද රටවල් අතර ඇත්තේ, කාම්බෝජය, නවසීලන්තය, රුවන්ඩාව, තායිලන්තය හා වියට්නාමයයි.

වියට්නාමයෙන් සහ කාම්බෝජයෙන් මෙතෙක් එකදු කොරෝනා මරණයක් හෝ වාර්තා වී නැත. නවසීලන්තයෙන් මරණ 22 ක් ද, රුවන්ඩාවෙන් මරණ 5 ක් ද, තායිලන්තයෙන් මරණ 58 ක් ද වාර්තා වී තිබේ.

රජයේ නිල සංඛ්‍යාලේඛන අනුව, මෙරටින් මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 11 කි.

කෙසේ වෙතත්, කොරෝනා සටනහට හොදින්ම මුහුන දෙන රටවල් පහ අතරට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ලංකාවේ නම ඇතුළත් කර නැත.