ලෝක තෙත් බිම් දිනය දා ආනවිළුන්දාවේ පැළ කළ කඩොලාන දහසක් පමණ එක රැයෙන් උදුරා දමලා.

0
373
- Advertisement -

ලෝක තෙත් බිම් දිනය දා
ආනවිළුන්දාවේ පැළ කළ කඩොලාන දහසක් පමණ එක රැයෙන් උදුරා දමලා.


පෙබරවාරි දෙවන දා ට යෙදෙන ලෝක තෙත් බිම් දිනය වෙනුවෙන් ආනවිළුන්දා රැුම්සා තෙත් භූමියේ අක්කර 40 ක පමණ භූමි ප‍්‍රමාණයක් ආවරණය වන පරිදි සිටුවන ලද කඩොලාන ශාක දහසක් පමණ, පසුගිය සදුදා දින රාත‍්‍රියේ කිසියම් පිරිසක් විසින් උදුරා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

කඩොලාන වගා කළ මෙම භූමිය තුළ, මුතු පන්තිය ප‍්‍රදේශයේ ජීවත් වන ජනතාව වෙනුවෙන් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකර දෙන ලෙසට ඉල්ලීමක් පවතී. මුතුපන්තිව ප‍්‍රදේශය නිරත්තරයෙන් සිදුවන අධික වඩදිය – බාදිය හා මුහුදු ඛාදනයට ලක් වන ප‍්‍රදේශයක් බවත්, ඒ හේතුවෙන් එම ප‍්‍රදේශයේ ජීවත් වන ජනතාව මහත් දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ දී සිටින බවත් වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 14 =