ලොරි රථ රියැදුරුට කළ පහර දීම අනුමත කරන්නෑ. නමුත්, මේ වසර තුළ පමණක් මාර්ග අනතුරුවලින් පොලිස් නිළධාරීන් 18 දෙනෙකු මියගොස් තිබේ.

0
299
- Advertisement -

ලොරි රථ රියැදුරුට කළ පහර දීම අනුමත කරන්නෑ. නමුත්, මේ වසර තුළ පමණක් මාර්ග අනතුරුවලින් පොලිස් නිළධාරීන් 18 දෙනෙකු මියගොස් තිබේ.

මේ වසරේ ගෙවුණු මාස කිහිපය තුළ, මාර්ග අනතුරු 78 කින් පොලිස් නිළධාරීන් 18 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසයි.

පසුගිය වසරේදී රාජකාරී කරමින් සිටිය දී සිදු වූ රිය අනතුරුවලින් පොලිස් නිළධාරීන් 293 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති අතර, ඉන් 28 දෙනෙකු මියගොස් තිබේ.

රාජකාරියේ නිරත පොලිස් නිළධාරීන් පීඩනයක සිටින බව සත්‍යයක් නමුත්, රථවාහන අංශයේ සේවය කරන පොලිස් නිළධාරියෙකු ලොරි රථ රියැදුරෙකුට කළ පහරදීම වැනි සිද්ධීන් අනුමත කළ නොහැකි බව ද අමාත්‍යවරයා පවසා තිබේ.

[daily mirror.lk]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + twenty =