ලේඛනයේ නම නෑ; ගෝඨා තාමත් ඇමරිකානුවෙක්..?

0
1482
- Advertisement -

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබෙන, 2019 ජූනි මාසයේ 30 වන දිනය වන විට, ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත්කරගත් පුද්ගල නාම ලේඛනයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම ඇතුළත්ව නැත.

අදාල ලේඛනය 2019 අගෝස්තු මාසයේ 15 වන දා, එනම් අද නිකුත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − eighteen =