ලිත් නඩුවෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ නිදොස්කොට නිදහස්.

0
205
- Advertisement -
Share
4 / 100

ලිත් නඩුවෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ නිදොස්කොට නිදහස්.

දිවිනැගුම අරමුදල් යොදා ගනිමින්, ලිත් ලක්ෂ පනහක් මුද්රණය කිරිම සදහා රුපියල් ලක්ෂ 294 ක මුදලක් අවභාවිතා කරන ලද බවට චෝදනා කරමින් හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ සහ තවත් තිදෙනෙකුට එරෙහිව පවරන ලද නඩුවෙන්, හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ නිදොස් කොට නිදහස් කරන බව කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + 14 =