ලිට්‍රෝ සභාපති ඉවත් කිරීමේ තීන්දුව රිවස් වෙයි. තෙෂාර ජයසිංහ නැවතත් ලිට්‍රෝ සභාපති ලෙස පත් කරයි.

0
167
- Advertisement -

ලිට්‍රෝ සභාපති ඉවත් කිරීමේ තීන්දුව
රිවස් වෙයි. තෙෂාර ජයසිංහ නැවතත් ලිට්‍රෝ සභාපති ලෙස පත් කරයි.


ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති ධූරයෙන් තෙෂාර ජයසිංහ ඉවත් කළ බව අද පෙරවරුවේ වාර්තා විය.
ඔහුගෙන් පුරප්පාඩු වූ ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති ධූරය සදහා රේණුක පෙරේරා පත් කළ බව ද නිවේදනය විය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්, එස්.ආර්.ආටිගල මහතා විසින් අදාල පාර්ශ්වයන් දැනුවත් කර ඇති බවද වාර්තා විය.

කෙසේ වෙතත්, ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි තෙෂාර ජයසිංහ නැවත ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 4 =