ලසන්තගේ දුව ගෝඨාව හිර කරයි.

0
827
- Advertisement -

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන බැවින්, අහිම්සා වික්‍රමසිංහ සහ රෝයි සමන්තානම් යන අය විසින් තමන්ට එරෙහිව පවරා ඇති නඩු විභාගයට ගැනීම අත් හිටුවන ලෙස, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, කැලිෆෝනියා දිස්ත්‍රික් අධිකරණය වෙත මෝසමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, සිය පියාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් තමන් විසින් පවරා ඇති නඩුව අත් හිටුවා ගැනීමට උත්සාහ කරන බවත්, ඊට ඉඩ නොදෙන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමින්, ලසන්ත විකුමතුංග මහතාගේ දියණිය වන අහිම්සා වික්‍රමතුංග, ඇගේ නීතීඥයන් මාර්ගයෙන් විරෝධතා ගොනු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් වූවද, ලංකාවේ ඔහුට එරෙහිව පවරා ඇති නඩු කටයුතු අත් හිටුවා නැති බැවින්, ඔහුට එරෙහිව ඇමරිකාවේ පවරා තිබෙන නඩු අත් හිටුවීමේ හේතුවක් නැති බවයි අහිම්සා වික්‍රමතුංග පවසන්නේ.