ලලිත් කූගන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් යාපනය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය ජනාධිපතිට එරෙහිව නිකුත් කළ සිතාසි අභියාචනාධිරණය විසින් බල රහිත කරයි.

0
143
- Advertisement -
Share
8 / 100

ලලිත් කූගන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්
යාපනය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය ජනාධිපතිට එරෙහිව නිකුත් කළ සිතාසි අභියාචනාධිරණය විසින් බල රහිත කරයි.

ලලිත් සහ කූගන යන සමාජ කි‍්‍රයාකාරීන් දෙදෙනාගේ අතුරුදන් වීම සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ලබා දෙන ලෙස, යාපනය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට නිකුත් කර තිබූ සිතාසි, අභියාචනාධිකරණය මගින් බලරහිත කර තිබේ.

යාපනය මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය මෙම සිතාසි නිකුත් කර තිබුණේ 2019 වසරේ දී ය.
2011 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ 09 වන ද ලලිත් සහ කූගන් යන සමාජ කි‍්‍රයාකාරීන් දෙදෙනා අතුරුදන් වී තිබුණු අතර, එවකට ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස කටයුතු කළේ වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + 3 =